<span class='notranslate'>HYM - Gas Units</span>

產品規格

產品型式:開放型四輪移動式

工作壓力:200 bar

工作流量:15 l/min.

最高進水溫度:65 ℃

馬力:13 hp

重量:120 kg

尺寸:850×650×700 mm

產品詳述

該型式之高壓清洗機尺寸小方便移動,但清洗力強。

適用於工廠或公共設施的表面清洗作業, 或管路、排水溝的污泥疏通。

 
 
  • 電話: 886-49-2250172
  • 傳真: 886-49-2255704
  • 電子郵件: hym@hsiang-yu.com.tw
  • 公司網址: http://www.hyum.com.tw
  • 公司地址: No.50, Ln. 274, Sec. 3, Zhangnan Rd., Nantou City, Nantou County 540, Taiwan (R.O.C.)
2017 © copyright All Rights Reserved.