<span class='notranslate'>HYM - Electrical Units</span>

產品規格

產品型式:開放型四輪移動式

工作壓力:200 bar

工作流量:25 l/min.

最高進水溫度:65 ℃

馬力:15 hp

重量:320 kg

尺寸:1100×980×1280 mm

產品詳述

該型式之高壓清洗機,配有防爆控制箱及防爆馬達。

適用於石化工廠的設備及管路清洗作業。

 
 
  • 電話: 886-49-2250172
  • 傳真: 886-49-2255704
  • 電子郵件: hym@hsiang-yu.com.tw
  • 公司網址: http://www.hyum.com.tw
  • 公司地址: No.50, Ln. 274, Sec. 3, Zhangnan Rd., Nantou City, Nantou County 540, Taiwan (R.O.C.)
2017 © copyright All Rights Reserved.