<span class='notranslate'>HYM - Electrical Units</span>

產品規格

產品型式:開放型四輪移動式

工作壓力:500 bar

工作流量:29 l/min.

最高進水溫度:65 ℃

馬力:40 hp

重量:760 kg

尺寸:1500×950×1570 mm

產品詳述

本設備應用領域十分廣泛, 如石化廠小型桶槽清洗,

表面打茅清洗作業及殻模砂料的打除等。

 
 
  • 電話: 886-49-2250172
  • 傳真: 886-49-2255704
  • 電子郵件: hym@hsiang-yu.com.tw
  • 公司網址: http://www.hyum.com.tw
  • 公司地址: No.50, Ln. 274, Sec. 3, Zhangnan Rd., Nantou City, Nantou County 540, Taiwan (R.O.C.)
2017 © copyright All Rights Reserved.