<span class='notranslate'>HYM - Electrical Units</span>

產品規格

產品型式:開放型固定式

工作壓力:2500 bar

工作流量:15 l/min.

泵浦轉速:384 rpm

最高進水溫度:65 ℃

馬力:125 hp

重量:2000 kg

尺寸:2500×1300×2100 mm

產品詳述

該型式之高壓水刀設備, 適用於核能工業的除污,

電子產業的塗層表面打除等清洗作業。

 
 
  • 電話: 886-49-2250172
  • 傳真: 886-49-2255704
  • 電子郵件: hym@hsiang-yu.com.tw
  • 公司網址: http://www.hyum.com.tw
  • 公司地址: No.50, Ln. 274, Sec. 3, Zhangnan Rd., Nantou City, Nantou County 540, Taiwan (R.O.C.)
2017 © copyright All Rights Reserved.